Kalendář akcí

červen 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Vyhledat

Odběr novinek

Členství

letak nabor 2015

Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území ČR.

Členství vzniká dnem, kdy členská schůze spolku rozhodne o přijetí nového člena na základě jeho písemné přihlášky. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, datum narození, telefonické spojení, je-li e-mailovou adresu, datum podání přihlášky, krátký popis, jak by se ve spolku mohl realizovat a vlastnoruční podpis žadatele.

Členská schůze o přijetí rozhoduje na své nejbližší schůzi, nejpozději však do 30 dní od podání přihlášky.

Práva a povinnosti člena spolku:

 • účastnit se činnosti spolku a jeho orgánů a být o této činnosti informován,
 • aktivně se účastnit naplňování cílů a poslání spolku,
 • účastnit se zasedání členské schůze,
 • spolupodílet se na rozhodování spolku,
 • předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku,
 • volit výbor a další orgány spolku a být do těchto orgánů volen,
 • jednat v souladu s cíli spolku, dodržovat stanovy a svým chováním nepoškozovat dobré jméno spolku.

Zánik členství:

 • členství zaniká na základě písemného oznámení člena o vystoupení ze spolku,
 • úmrtím,
 • nezaplacením členských příspěvků,
 • člen může být vyloučen pro hrubé porušování stanov, a pokud se bez uvedení důvodů nezúčastní třech po sobě jdoucích členských schůzí,
 • člen může být vyloučen pro hrubé porušení lidské etiky a morálky, a pokud svým jednáním poškozuje pověst spolku,
 • dále pak pokud soustavně neplní své základní členské povinnosti a pokud nepostačuje domluva a napomenutí výboru,
 • vyloučení člena rozhoduje statutární orgán,
 • vyloučenému členovi spolku se doručí rozhodnutí o vyloučení.