logo PK

Kalendář akcí

únor 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29

Vyhledat

Odběr novinek

O službě - veřejný závazek

Berkana SAS

Jsme ambulantní sociální služba pro děti se zdravotním postižením, zřízená a řádně registrovaná dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., § 66. Našim zřizovatelem je spolek UCHO, z.s., IČ: 22609652.

Poslání:

Posláním sociálně aktivizační služby pro děti se zdravotním postižením BERKANA SAS je stát se opěrným bodem a zázemím pro děti se zdravotním postižením a jejich rodinu, fungovat jako obhájce jejich práv a nabídnout možnosti rozvoje dovedností a podpořit jejich schopnosti.

Chceme budovat funkční komunikační cesty u jednotlivců, v rodině i s institucemi, a především se zasazovat o inkluzivní přístup nejen ve vzdělávání, ale i v přirozených sociálních skupinách dětí se zdravotním postižením a jejich rodinách.

Cíle:

Cíle služby jsou:

 • aby naši uživatelé mohli žít co nejvíce běžným životem v jejich přirozených sociálních skupinách
 • aby naši uživatelé byli schopni komunikovat
 • aby naši uživatelé byly dle svých možností soběstační
 • aby naši uživatelé byly součástí společnosti

Zásady:

Uživatelé:

 • vycházíme z individuálních potřeb uživatelů,
 • respektujeme individualitu každého uživatele a jeho svobodnou vůli,
 • zachováváme uživatelovu lidskou důstojnost,
 • aktivně zapojujeme uživatele do činností, rozvíjíme tak spolupráci i samostatnost,
 • motivujeme uživatele k činnostem, které jej nevedou k prohlubování či setrvávání v jeho nepříznivé situaci,
 • posilujeme a podporujeme uživatelovu snahu o sociální začlenění,
 • respektujeme lidská práva uživatele a jeho zájmy, přání,
 • dbáme na rovný přístup bez diskriminace,
 • ctíme právo uživatele si stěžovat.

Pracovníci:

 • ctíme Etický kodex sociálních pracovníků ČR,
 • ctíme Listinu základních práv a svobod,
 • respektujeme Zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
 • respektujeme Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
 • rovný přístup v pracovním kolektivu,
 • účastníme se supervize a dalšího vzdělávání.

Komu je služba určena – cílová skupina:

Služba je poskytována dětem se zdravotním postižením (děti s mentálním, kombinovaným postižením, děti s neverbalitou různého původu, děti s jiným typem zdravotního postižení) ve věku od 0 do 18 let. Posouzení vhodnosti zařazení do služby je vždy individuální.

Komu není služba určena:

Cílovou skupinou nejsou děti s agresivním chováním vyžadující trvalý dohled nad jejich zdravotním stavem, děti s těžkými poruchami chování, děti s těžkými formami sluchového nebo zrakového postižení, osoby, které nemají zájem spolupracovat na zlepšení své situace.

Kapacita:

Naše služba disponuje okamžitou kapacitou 1 uživatel.